Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

45/2020 Szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych - „Dobra opieka – lepszy start”

Realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – w ramach projektu pn. „Dobra opieka – lepszy start” nr projektu: RPMA.09.02.01-14-8838/17), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nr postępowania 12/WCPR/ZP-US-7/2020

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: 45/2020 Szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych - „Dobra opieka – lepszy start”

44/2020 Inspektor w Dziale Orzecznictwa o Niepełnosprawności

Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowiska urzędnicze inspektor w obszarze: pracownik administracyjno-biurowy w orzecznictwie w Dziale Orzecznictwa o Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu przewidywany termin zatrudnienia od 1 sierpnia 2020 r.

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: 44/2020 Inspektor w Dziale Orzecznictwa o Niepełnosprawności

43/2020 Zapytanie ofertowe - konsultacje prawne

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi prowadzenia konsultacji prawnych w PUNKTUS Punkcie Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży.

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 43/2020 Zapytanie ofertowe - konsultacje prawne