Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

18/2020 Pedagog w Dziale ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Warszawie przy ul. Lipińskiej 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko pedagog w obszarze: stanowisko niewartościowane w Dziale ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
w wymiarze 1 etatu umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika przewidziany termin zatrudnienia: 02.03.2020 r.

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: 18/2020 Pedagog w Dziale ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

17/2020 Usługa cateringu na potrzeby szkoleń dla RZ

Ogłoszenie w postępowaniu na realizację usługi polegającej na zapewnieniu cateringu na potrzeby szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – w ramach projektu pn. „Dobra opieka – lepszy start” nr projektu:  (RPMA.09.02.01-14-8838/17), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Nr postępowania 4/WCPR/ZP-US-2/2020

7 lutego 2020
Czytaj więcej o: 17/2020 Usługa cateringu na potrzeby szkoleń dla RZ

16/2020 Inspektor ds. księgowości w Dziale Finansów

Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowiska urzędnicze Inspektor w obszarze ds. księgowości w Dziale Finansów i Księgowości w wymiarze pełnego etatu.

27 stycznia 2020
Czytaj więcej o: 16/2020 Inspektor ds. księgowości w Dziale Finansów