49/2019 Ogłoszenie w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie trzech szkoleń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

Ogłoszenie

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie trzech szkoleń pt. „Cyberzagrożenia - bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych" dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe. realizowanych w ramach projektu „Dobra opieka - lepszy start" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr postępowania 12/WCPR/ZP-US-7/2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.wcpr.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie m.st. Warszawy www.bip.um.warszawa.pl,

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2019-08-02
Data publikacji:2019-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Łaska
Osoba wprowadzająca dokument:Administratorzy
Liczba odwiedzin:690