Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Przetargi

51/2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2.16 kW w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie.

2018-08-21
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2.16 kW w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020
 
Nr postępowania 10/WCPR/ZP-PN-5/2018
 

44/2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z podziałem na części

2018-07-23
Cześć I: Wymiana węzła cieplnego
Część II: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2.16 kW
 
- w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
Nr postępowania 7/WCPR/ZP-PN-4/2018

30/2018 Remont budynku gospodarczego

2018-05-21

Remont budynku gospodarczego przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie

Nr postępowania 6/WCPR/ZP-PN-3/2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-04-13
Data publikacji:2015-04-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1414