www.bip.gov.pl Biuletyn Informacji publicznej WCPR Strona g?Ę«wna
Wyszukiwanie:
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
Zasady

Ponowne wykorzystywanie
Zgodnie z ustaw─ů z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) ka┼╝dy ma prawo do z┼éo┼╝enia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych ni┼╝ pierwotny publiczny cel, dla którego informacja zosta┼éa wytworzona.

Ponadto każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

• udost─Öpnionych w systemie teleinformatycznym

• przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, b─Öd─ůc podmiotem zobowi─ůzanym jako samorz─ůdowa jednostka bud┼╝etowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, udost─Öpnia informacje jawne o swej dzia┼éalno┼Ťci w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce zawarto┼Ťci wniosku zawarte s─ů w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352Wniosek można przesłać:

• poczt─ů elektroniczn─ů na adres: sekretariat@wcpr.pl

• poczt─ů na adres:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

01-833 Warszawa

ul. Lipińska 2Wniosek ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje si─Ö niezw┼éocznie, nie pó┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Je┼╝eli rozpatrzenie wniosku w tym 5terminie nie jest mo┼╝liwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach opó┼║nienia oraz o nowym terminie – nie d┼éu┼╝szym jednak ni┼╝ 2 miesi─ůce od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mo┼╝e odmówi─ç – w drodze decyzji – wyra┼╝enia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a w przypadku otrzymania sprzeciwu od Wnioskodawcy – w drodze decyzji – rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysoko┼Ťci op┼éaty za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dotycz─ů:

• obowi─ůzku ka┼╝dorazowego informowania o ┼║ródle pozyskanych danych oraz o czasie wytworzenia ┼╝─ůdanego zbioru przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,

• obowi─ůzku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Zgodnie z Ustaw─ů , podmioty zobowi─ůzane nie s─ů obowi─ůzane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporz─ůdzania z nich wyci─ůgów, je┼╝eli spowoduje to konieczno┼Ť─ç podj─Öcia nieproporcjonalnych dzia┼éa┼ä przekraczaj─ůcych proste czynno┼Ťci. Odmowa – nast─Öpuje wówczas na podstawie decyzji Dyrektora WCPR.

Odpowiedzialno┼Ť─ç

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za:

• rezultaty przetworzenia udost─Öpnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego.

• Dalsze udost─Öpnianie lub przekazywanie przetworzonych informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystuj─ůce.

Opłaty

Informacje sektora publicznego s─ů udost─Öpniane lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywanie bezp┼éatnie.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do na┼éo┼╝enia op┼éaty za ich udost─Öpnienie lub przekazanie je┼╝eli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.  Op┼éata ta b─Ödzie wyliczana indywidualnie dla ka┼╝dego wniosku.

Podstaw─ů do wyliczenia op┼éaty s─ů koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w sposób i w formie we wniosku okre┼Ťlonych.

W przypadku z┼éo┼╝enia wniosku nietypowego uwzgl─Ödniaj─ůcego inne czynniki, wysoko┼Ť─ç op┼éaty mo┼╝e by─ç podwy┼╝szona o ich koszt.

┼ü─ůczna wysoko┼Ť─ç op┼éaty nie mo┼╝e przekroczy─ç sumy kosztów poniesionych bezpo┼Ťrednio w celu  w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w okre┼Ťlony sposób i w okre┼Ťlonej formie.

Środki prawne

• w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawieraj─ůcej warunki ponownego wykorzystania lub informacj─Ö o wysoko┼Ťci op┼éat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

• od decyzji o odmowie wyra┼╝enia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywanie lub o wysoko┼Ťci op┼éat za ponowne wykorzystywanie, Wnioskodawca mo┼╝e wnie┼Ť─ç odwo┼éanie do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Warszawie.

• W terminie 30 dni od dnia dor─Öczenia decyzji wydanej w nast─Öpstwie rozpatrzenia odwo┼éania, Wnioskodawcy przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego S─ůdu Administracyjnego w Warszawie.
Data dodania: 26-04-2012 14:36:01
Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Publikuj─ůcy: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Modyfikuj─ůcy: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Ostatnia modyfikacja: 01-08-2016 10:45:22
Odwiedzin: 3349

Drukuj tekst

Wy┼Ťlij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

dol_krotki dol_dlugiSkocz do g├│ry