Jesteś tutaj: Start / Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Warunki skorzystania z pomocy:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 • wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 • postanowienie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

2. Rodziny Zastępcze: wniosek/podanie.

3. Usamodzielnianie wychowanków placówek i rodzin zastępczych:

 • zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie. 

4. Cudzoziemcy:

 • Złożenie wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców.
 • Forma i zakres pomocy dla cudzoziemców zależna jest od ich indywidualnej sytuacji życiowej oraz sytuacji ich rodzin. Ustalenie indywidualnego programu integracji wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania cudzoziemca przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w którym ustala się sytuację materialną, rodzinną, mieszkaniową oraz zdrowotną rodziny.

5. Osoby w sytuacji kryzysowej:

 • Wszystkie formy pomocy świadczone są nieodpłatnie.
 • Do Ośrodków można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub w razie takiej potrzeby prosić o pomoc w miejscu zamieszkania lub pobytu, w godzinach pracy placówek tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

6. Domy Pomocy Społecznej:

 • Na wniosek złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

7. Osoby niepełnosprawne:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • w przypadku podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych – udokumentowana działalność na rzecz osób niepełnosprawny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-05-06
Data publikacji:2015-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1280