Usługi społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9/2019 Szkolenia dla Rodzin Zastępczych - cyberzagrożenia

2019-02-20

Przeprowadzenie szkolenia dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe na temat:„Cyberzagrożenia – bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych” realizowanego w ramach projektu „Dobra opieka – lepszy start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2/2019 Kursu języka polskiego jako obcego

2019-01-22

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, udzielono im ochrony uzupełniającej lub przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z łączeniem z osobą/rodziną posiadającą status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą


Nr postępowania 1/WCPR/ZP-US-1/2019

79/2018 Świadczenie usług przez pracowników socjalnych dla MZOON

2018-12-05

Świadczenie usług przez pracowników socjalnych dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia.

Nr postępowania  21/WCPR/ZP-US-11/2018

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:19897