Usługi społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

49/2019 Ogłoszenie w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie trzech szkoleń

2019-08-02

Ogłoszenie

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie trzech szkoleń pt. „Cyberzagrożenia - bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych" dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe. realizowanych w ramach projektu „Dobra opieka - lepszy start" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr postępowania 12/WCPR/ZP-US-7/2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.wcpr.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie m.st. Warszawy www.bip.um.warszawa.pl,

48/2019 Zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze

2019-08-01

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia
dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe na temat:
„Przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, wsparcie w procesie usamodzielnienia”
realizowanego w ramach projektu „Dobra opieka – lepszy start” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania 11/WCPR/ZP-US-6/2019

45/2019 Zamówienie publiczne na przeprowadzenie czterech szkoleń tematycznych

2019-07-22

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie czterech szkoleń tematycznych dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe na poniższe tematy:
1. Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z sytuacją rodzinną
2. Relacje interpersonalne oraz indywidualne podejście w pracy z dzieckiem i w kontaktach z rodziną dziecka
3. Techniki relaksacji i koncentracji
4. Problematyka dojrzewania i seksualności młodzieży realizowanego w ramach projektu „Dobra opieka – lepszy start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania 10/WCPR/ZP-US-5/2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:26499