Usługi społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

70/2019 Szkolenia dla Rodzin Zastępczych, „Dobra opieka – lepszy start”

2019-09-26

Ogłoszenie w postępowaniu na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – w ramach projektu pn. „Dobra opieka – lepszy start” (Umowa dofinansowania nr RPMA.09.02.01-14-8838/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Nr postępowania 16/WCPR/ZP-US-8/2019

49/2019 Ogłoszenie w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie trzech szkoleń

2019-08-02

Ogłoszenie

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie trzech szkoleń pt. „Cyberzagrożenia - bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych" dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe. realizowanych w ramach projektu „Dobra opieka - lepszy start" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr postępowania 12/WCPR/ZP-US-7/2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.wcpr.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie m.st. Warszawy www.bip.um.warszawa.pl,

48/2019 Zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze

2019-08-01

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia
dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe na temat:
„Przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, wsparcie w procesie usamodzielnienia”
realizowanego w ramach projektu „Dobra opieka – lepszy start” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania 11/WCPR/ZP-US-6/2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:29455