Usługi społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

99/2020 Kursu języka ang. dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”

2020-11-26

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”

Nr postępowania 18/WCPR/ZP-US-13/2020

Czytaj więcej o: 99/2020 Kursu języka ang. dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”

48/2020 Szkolenia dla rodzin zastępczych - „Dobra opieka – lepszy start”

2020-07-22

Realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – w ramach projektu pn. „Dobra opieka – lepszy start” nr projektu: RPMA.09.02.01-14-8838/17), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nr postępowania 16/WCPR/ZP-US-11/2020

47/2020 Kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców

2020-07-22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców – uczestników projektu  „Wsparcie aktywizacji społeczno–zatrudnieniowej”

Projekt „Wsparcie aktywizacji społeczno–zatrudnieniowej”, nr RPMA.09.01.00–14–c059/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Nr postępowania 13/WCPR/ZP–US–8/2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:46051