Kontrole ---------------------------------------------------------------


 

Regulamin kontroli WCPR obowiązujący od 23 lutego 2017r

POBIERZ [plik: PDF]


Regulamin kontroli WCPR obowiązujący od 25 sierpnia 2016r

POBIERZ [plik: PDF]


 

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających

- udostępniana jest na wniosek

Tryb udostępniania dokumentacji kontroli – na wniosek – przyjęto mając na względzie specyfikę statutowych zadań Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dobro i ochronę wrażliwych danych o beneficjentach świadczonej pomocy.

 

 


--------------------------------------------------------------- Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Modyfikujący: Maciej Ostrowski, maciej.ostrowski@wcpr.pl Ostatnia modyfikacja: 19-07-2017 13:35:44 Odwiedzin: 9425 ---------------------------------------------------------------