Zasady funkcjonowania ---------------------------------------------------------------

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Warunki skorzystania z pomocy:

 

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

    - wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

    - postanowienie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

 

2. Rodziny Zastępcze:  wniosek/podanie.

 

3. Usamodzielnianie wychowanków placówek i rodzin zastępczych:

    - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

 

4. Cudzoziemcy:

Złożenie wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców.

Forma i zakres pomocy dla cudzoziemców zależna jest od ich indywidualnej sytuacji życiowej oraz sytuacji ich rodzin. Ustalenie indywidualnego programu integracji wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania cudzoziemca przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w którym ustala się sytuację materialną, rodzinną, mieszkaniową oraz zdrowotną rodziny.

 

5. Osoby w sytuacji kryzysowej:

Wszystkie formy pomocy świadczone są nieodpłatnie.

Do Ośrodków można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub w razie takiej potrzeby prosić o pomoc w miejscu zamieszkania lub pobytu, w godzinach pracy placówek tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

 

6. Domy Pomocy Społecznej:

Na wniosek złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

7. Osoby niepełnosprawne:

- w przypadku osób niepełnosprawnych – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku pomiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych – udokumentowana działalność na rzecz osób niepełnosprawnych --------------------------------------------------------------- Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Modyfikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Ostatnia modyfikacja: 26-01-2009 16:44:37 Odwiedzin: 6373 ---------------------------------------------------------------