Ogłoszenia ---------------------------------------------------------------

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, jako realizator programu z ramienia Miasta St. Warszawy, informuje o przyjęciu przez m. st. Warszawa do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”.  

Podmioty zainteresowane udziałem w programie informujemy, że oferty należy składać osobiście w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul Lipińskiej 2 do dnia 14 kwietnia 2016 roku, do godz. 16.00.  

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami udziału w programie:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

 Wzór oferty do pobrania poniżej:

--------------------------------------------------------------- Załączniki: - Wzór oferty w formacie DOC [rozmiar: 0 kb] - Wzór oferty w formacie PDF [rozmiar: 0 kb] - Informacja nt. opinii społecznej rady DOC [rozmiar: 0 kb] - Informacja nt. opinii społecznej rady PDF [rozmiar: 0 kb] - Wynik oceny wniosków [rozmiar: 0 kb] - Protokół z ponownej oceny formalnej ofert [rozmiar: 0 kb] --------------------------------------------------------------- Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Modyfikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Ostatnia modyfikacja: 17-05-2016 09:10:31 Odwiedzin: 26237 ---------------------------------------------------------------