Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych ---------------------------------------------------------------
Podstawowe akty prawne regulujące sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych dotyczących funkcjonowania WCPR, to w szczególności:

Statut WCPR -> nadaje i zmienia uchwałą - Rada Miasta Stołecznego Warszawy.

Zarządzenia Dyrektora WCPR -> projekt zarządzenia przygotowuje Kierownik Działu merytorycznego /pracownik Działu z własnej inicjatywy lub na polecenie Dyrektora WCPR bądź Zastępcy Dyrektora lub Głównego Księgowego – sprawującego nadzór merytoryczny nad Działem i regulowanymi zagadnieniami.

--------------------------------------------------------------- Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Modyfikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Ostatnia modyfikacja: 30-11-2012 07:50:22 Odwiedzin: 3091 ---------------------------------------------------------------