Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ---------------------------------------------------------------

Korespondencję można składać:

Osobiście w Kancelarii Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w godzinach: od poniedziałku do piątku 08.00 - 16.00 za pośrednictwem poczty na adres:

O sposobie załatwiania sprawy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Jolanta Sobczak Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje interesantów w poniedziałek w godzinach 13.00-16.00 (po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem sekretariatu) w siedzibie głównej WCPR ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa I piętro, pok. nr 219

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKóW przyjmują: (po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem sekretariatu)

Agata Kaczmarska Zastępca Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie codziennie w godzinach 8.00-16.00 I piętro, pok. nr 219 w siedzibie głównej WCPR ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Agata Łuzdowska Zastępca Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie  codziennie w godzinach 8.00-16.00 II piętro, pok. nr 40 w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON) ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

 

--------------------------------------------------------------- Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Modyfikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl Ostatnia modyfikacja: 10-05-2016 13:25:15 Odwiedzin: 14653 ---------------------------------------------------------------