47/2020 Kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców – uczestników projektu  „Wsparcie aktywizacji społeczno–zatrudnieniowej”

Projekt „Wsparcie aktywizacji społeczno–zatrudnieniowej”, nr RPMA.09.01.00–14–c059/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Nr postępowania 13/WCPR/ZP–US–8/2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2020-07-22
Data publikacji:2020-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administratorzy
Liczba odwiedzin:1024