99/2020 Kursu języka ang. dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2020

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”

Nr postępowania 18/WCPR/ZP-US-13/2020

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”

Projekt „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej” nr RPMA.09.01.00-14-c059/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020


Nr postępowania 18/WCPR/ZP-US-13/2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2020-11-26
Data publikacji:2020-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administratorzy
Liczba odwiedzin:646