17/2020 Usługa cateringu na potrzeby szkoleń dla RZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2020

Ogłoszenie w postępowaniu na realizację usługi polegającej na zapewnieniu cateringu na potrzeby szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – w ramach projektu pn. „Dobra opieka – lepszy start” nr projektu:  (RPMA.09.02.01-14-8838/17), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Nr postępowania 4/WCPR/ZP-US-2/2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2020-02-07
Data publikacji:2020-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Adminstrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administratorzy
Liczba odwiedzin:1388