Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Ewidencja i rejestry

Rejestrem publicznym -> według ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (art. 3 pkt. 5)

Zgodnie z powyższym WCPR prowadzi -> Rejestr zamówień publicznych. WCPR prowadzi Archiwum. Dane zawarte w wymienionych wyżej zbiorach – udostępniane są na wniosek.

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie  prowadzony na podstawie:

1. Art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. z 2015r., poz. 719).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-09-21
Data publikacji:2015-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7398