Archiwalne - Usługi społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17/2020 Usługa cateringu na potrzeby szkoleń dla RZ

2020-02-07

Ogłoszenie w postępowaniu na realizację usługi polegającej na zapewnieniu cateringu na potrzeby szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – w ramach projektu pn. „Dobra opieka – lepszy start” nr projektu:  (RPMA.09.02.01-14-8838/17), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Nr postępowania 4/WCPR/ZP-US-2/2020

6/2020 Usługa cateringowa dla osób pozbawionych schronienia

2020-01-13

Usługa cateringowa dla osób pozbawionych schronienia

Nr postępowania  2/WCPR/ZP-US-1/2020

103/2019 Ochrona osób, mienia i obiektów WCPR

2019-12-10

Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie

Nr postępowania  19/WCPR/ZP-US-10/2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:72167