Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

51/2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2.16 kW w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2.16 kW w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020
 
Nr postępowania 10/WCPR/ZP-PN-5/2018
 
21 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: 51/2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2.16 kW w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie.

50/2018 Przeprowadzenie szkolen dla rodzin zastepczych i prowadzacych rodzinne domy dziecka

Przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o tematyce: „Doskonalenie umiejętności  wychowawczych” , „Metody pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze” , ,,Problematyka przemocy wśród rówieśników i sposoby jej przeciwdziałania’’, ,,Potrzeby psychofizyczne dzieci”.

Nr postępowania 9/WCPR/ZP-US-5/2018

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: 50/2018 Przeprowadzenie szkolen dla rodzin zastepczych i prowadzacych rodzinne domy dziecka

49/2018 inspektor w obszarze ds. informatycznych

Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze:  inspektor w obszarze ds. informatycznych

1 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: 49/2018 inspektor w obszarze ds. informatycznych