www.bip.gov.pl Biuletyn Informacji publicznej WCPR Strona g?ówna
Wyszukiwanie:
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Strona g艂贸wna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
Sposoby stanowienia akt贸w publicznoprawnych

Podstawowe akty prawne reguluj膮ce sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych dotycz膮cych funkcjonowania WCPR, to w szczególno艣ci:


  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu Rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz.U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z pó藕n. zm.

  • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z pó藕n. zm.)

  • ustawa o z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe艂nosprawnych (Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz. 7760 z pó藕n. zm.) oraz ustawy ustrojowe.


Statut WCPR -> nadaje i zmienia uchwa艂膮 - Rada Miasta Sto艂ecznego Warszawy.


Zarz膮dzenia Dyrektora WCPR -> projekt zarz膮dzenia przygotowuje Kierownik Dzia艂u merytorycznego /pracownik Dzia艂u z w艂asnej inicjatywy lub na polecenie Dyrektora WCPR b膮d藕 Zast臋pcy Dyrektora lub G艂ównego Ksi臋gowego – sprawuj膮cego nadzór merytoryczny nad Dzia艂em i regulowanymi zagadnieniami.  • Projekt zarz膮dzenia wymaga uzgodnienia z Kierownikami Dzia艂ów wspó艂pracuj膮cych oraz uzyskania opinii Radcy Prawnego, pod wzgl臋dem zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

  • Rejestr zarz膮dze艅 Dyrektora WCPR – podpisane przez Dyrektora zarz膮dzenie jest rejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika Dzia艂u Kadr, Organizacji i Kontroli.

Data dodania: 30-11-2012 07:42:22
Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Publikuj膮cy: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Modyfikuj膮cy: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Ostatnia modyfikacja: 30-11-2012 07:50:22
Odwiedzin: 3044

Drukuj tekst

Wy艣lij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

dol_krotki dol_dlugiSkocz do g贸ry