108/2020 Szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych „Dobra opieka – lepszy start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2020

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – uczestników projektu „Dobra opieka – lepszy start”. Projekt „Dobra opieka – lepszy start” (nr projektu: RPMA.09.02.01-14-8838/17), jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Nr postępowania 25/WCPR/ZP-US-15/2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2020-12-30
Data publikacji:2020-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administratorzy
Liczba odwiedzin:2054