Jesteś tutaj: Start / Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY FUNKCJONOWANIA:

Zasady funkcjonowania Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, zwanego dalej "Centrum" reguluje Regulamin Organizacyjny (Zarządzenie 7/2024 z dnia 31.01.2024 r.)

Centrum realizuje zadania m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, określone w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Funkcjonowanie Centrum opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Centrum są działy, zespoły oraz jednoosobowe
i wieloosobowe stanowiska pracy.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne, o ustalonych symbolach kancelaryjnych:

 • Dział Administracji – DA;
 • Zespół Zarządzania Systemami i Narzędziami IT- NIT;
 • Dział Domów Pomocy Społecznej – DPS;
 • Dział Finansów i Księgowości – FK;
 • Dział ds. Projektów – DP;
 • Dział Integracji Społecznej Cudzoziemców - ISC;
 • Dział ds. Organizowania Wsparcia dla Cudzoziemców - OWC;
 • 4 Zespoły Punktów Pobytu Długoterminowego - ZPPD;
 • Dział Kadr i Analiz – KK;
 • Dział ds. Instytucjonalnego Wsparcia Dziecka i Rodziny - IWDR;
 • 3 Zespoły ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – RPZ;
 • Zespół ds. zawodowej pieczy zastępczej – ZPZ;
 • Dział Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej – DWSS;
 • Zespół ds. promowania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej - PRPZ;
 • Dział Świadczeń – DŚ;
 • Dział ds. Rozliczeń i Odpłatności - DRO;
 • Dział Kontroli – ZK;
 • Zespół/Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych – RP;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych – ZP;
 • Stanowisko ds. BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej – BHP;
 • Inspektor Ochrony Danych - IOD;

oraz

 • Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych – NF;
 • Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności – ON

działające pod nazwą Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych – SCON.

Dyrektor Centrum może zarządzeniem powoływać komisje (w tym doradcze) o charakterze stałym lub doraźnym. W zarządzeniu powołującym komisję określa się skład personalny komisji oraz komórkę organizacyjną Centrum, w ramach której funkcjonuje komisja.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-05-06
Data publikacji:2015-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9296