Dostęp do informacji publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
    z powszechnych wyborów.

 Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.


Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1330, z późn. zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2019-02-27
Data publikacji:2019-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administratorzy
Liczba odwiedzin:5307