Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określone w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej Centrum podstawie:

 1. ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 poz. 995, z późn. zm);
 2. ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.);
 3. ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077,
  z późn. zm.);
 4. ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508, z późn. zm.);
 5. ustawy z 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998, z późn. zm.);
 6. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 51, z późn. zm.);
 7. ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
 8. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.);
 9. Uchwała Nr VII/70/99 Rady Powiatu Warszawskiego z 10 marca 1999 r.  w sprawie utworzenia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie; 
 10. Uchwala Nr XX/676/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 6 grudnia 2007 r.
  w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 11. Uchwały Nr LVII/1728/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 12. Uchwały Nr XXXVI/916/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 13. Uchwały NR VI/111/2015 Rady m. st. Warszawy z 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 14. Uchwały NR XIX/478/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 15. Uchwały NR LXXIV/2077/2018 Rady m. st. Warszawy z 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
 16. Uchwały Nr XX/676/2007douchwały NrLXXIV/2077/2018
 17. Regulaminu Organizacyjnego
 18. Uchwała NR XLI/1267/2020 Rady m.st. Warszawy z 03.12.2020r
 19. innych ustaw i aktów prawnych w zakresie dotyczącym działania Centrum;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-05-06
Data publikacji:2015-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9784