Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, określone w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej Centrum na podstawie:

 1. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 2. Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 3. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 4. Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 5. Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 6. Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 7. Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 8. Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 9. Uchwały Nr VII/70/99 Rady Powiatu Warszawskiego z 10 marca 1999 r.  w sprawie utworzenia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie; 
 10. Uchwały Nr XX/676/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 6 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 11. Uchwały Nr LVII/1728/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 12. Uchwały Nr XXXVI/916/2012 Rady m. st. Warszawy z 17 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 13. Uchwały Nr VI/111/2015 Rady m. st. Warszawy z 26 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 14. Uchwały Nr XIX/478/2015 Rady m. st. Warszawy z 5 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 15. Uchwały Nr LXXIV/2077/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 27 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 16. Uchwały Nr XLI/1267/2020 Rady m.st. Warszawy z 3 grudnia 2020 r.;
 17. Regulaminu Organizacyjnego z 31 marca 2023 r.;
 18. Uchwały Nr LXXXII/2707/2023 Rady m. st. Warszawy z 15 czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie;
 19. Zarządzenia ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego z 31 stycznia 2024 r.;
 20. Zarządzenia ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego z 3 kwietnia 2024 r.;
 21. Innych ustaw i aktów prawnych w zakresie dotyczącym działania Centrum.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-05-06
Data publikacji:2015-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11982