Archiwalne - Usługi społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

108/2020 Szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych „Dobra opieka – lepszy start"

2020-12-30

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych – uczestników projektu „Dobra opieka – lepszy start”. Projekt „Dobra opieka – lepszy start” (nr projektu: RPMA.09.02.01-14-8838/17), jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Nr postępowania 25/WCPR/ZP-US-15/2020

107/2020 Ochronę osób, mienia i obiektów WCPR w Warszawie

2020-12-30

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie”

Nr postępowania 24/WCPR/ZP-US-14/2020

106/2020 Kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców

2020-12-30

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców – uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”. Projekt „Wsparcie aktywizacji społeczno–zatrudnieniowej”, nr RPMA.09.01.00–14–c059/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Nr postępowania 26/WCPR/ZP–US–16/2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:82900