Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Podstawowe akty prawne regulujące sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych dotyczących funkcjonowania WCPR, to w szczególności:
    • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu Rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.
    • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
    • ustawa o z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz. 7760 z późn. zm.) oraz ustawy ustrojowe.

 

Statut WCPR -> nadaje i zmienia uchwałą - Rada Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Zarządzenia Dyrektora WCPR -> projekt zarządzenia przygotowuje Kierownik Działu merytorycznego /pracownik Działu z własnej inicjatywy lub na polecenie Dyrektora WCPR bądź Zastępcy Dyrektora lub Głównego Księgowego – sprawującego nadzór merytoryczny nad Działem i regulowanymi zagadnieniami.

 

  • Projekt zarządzenia wymaga uzgodnienia z Kierownikami Działów współpracujących oraz uzyskania opinii Radcy Prawnego, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

  • Rejestr zarządzeń Dyrektora WCPR – podpisane przez Dyrektora zarządzenie jest rejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika Działu Kadr, Organizacji i Kontroli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5732