Archiwalne - Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

90/2020 Zamówienie na Roboty budowlane w nieruchomości przy ul. Lipińskiej 2

2020-10-20

83/2020 Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem

2020-09-22

W ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-19, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania 20/WCPR/ZP-PN-7/2020

77/2020 Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych

2020-09-11

Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych.

Nr postępowania 19/WCPR/ZP-PN-6/2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WCPR
Data utworzenia:2015-04-13
Data publikacji:2015-04-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23845